بسمه تعالی

با سلام

نظر به اینکه جلسه سالیانه مجمع عمومی عادی کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد مستند به مقررات ماده ۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۷ راس ساعت ۱۷ عصر در محل سالن اجتماعات دادگستری استان به نشانی یاسوج میدان امام حسین (ع) برگزار می گردد لذا از عموم کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه کارشناسی معتبر هستند دعوت بعمل می آید که راس ساعت معین شده حضور بهم رسانند

دستور جلسه:

الف : بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان

ب : بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان

ج : بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال جاری کانون به پیشنهاد هیئت مدیره کانون

د : رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سایر موارد پیشنهادی هیئت مدیره

 

هیئت مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

استان کهگیلویه و بویراحمد