با عنایت به نتیجه انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ برگزار گردید، همچنین تصمیمات متخذه در اولین جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ هیئت مدیره منتخب کانون و با حکم جناب آقای دکتر دادخواه رئیس محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، اعضای هیئت رئیسه کانون استان به شرح ذيل انتخاب گردیدند.

۱-امراله سیاهپور رئیس

۲-غفار پورمحمدی نائب رئیس

۳-علی صادقی خزانه دار

۴- هرمز هاشمی دبیر

۵- سهراب بنام عضو اصلی هیئت مدیره

خاطر نشان می سازد انتخابات ارکان کانون استان با مشارکت حداکثری و بی نظیر (۹۴درصدی) بین کلیه ی استان های کشور ، در مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ برگزار گردید در انتخابات مذکور آقایان:سید حمید جمال الدینی و عبدال میرفردی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ، آقای سید صدراله کشاورز به سمت دادستان کانون ،آقایان : سهیل مرادی نژاد و جهانگیر احسانی بعنوان بازرسان اصلی و آقای سید عبداله حسین زاده به‌عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.