برگزاری دومین جلسه توجیهی ارسال نظریه کارشناسی بصورت خودکاربری و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار گردید

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

بسمه تعالی

دومین جلسه توجیهی ارسال نظریه کارشناسی بصورت خودکاربری و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۹۸ با حضور کارشناسان رسمی دادگستری استان و کارآموزان رشته های مختلف در محل سالن ترویج جهادکشاورزی استان برگزار گردید.