چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورخ ۹۸/۲/۱۵ با حضور همه اعضای اصلی و علی البدل در محل سالن جلسات هیئت مدیره برگزار گردید