بسمه تعالی

با توجه نامه مورخ ۲۹/۲۸/۹۸ معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان در خصوص عدم پذیرش نظریه کارشناسان به صورت غیر الکترونیک ، جلسه توجیهی ارسال نظریه کارشناسان محترم به صورت خودکاربری و یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در روز شنبه مورخ ۱۱/۳/۹۸ در محل سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار گردید . در این جلسه ارسال نظریه کارشناس بصورت عملی توسط مدرس دوره جناب آقای مهندس داوودی تدریس شد

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد