بسمه تعالی

هیئت مدیره کانون با معاونت محترم امور قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان و قضات زیر مجموعه ایشان دیدار و در خصوص مشکلات کارشناسان در مراجعه به شعبه های قضایی و نحوه ارجاع کار صحبت و گفتگو کردند

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد