بایگانی "دی, ۱۴۰۰"

جلسه کمیسیون های اعطای صلاحیت با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون

جلسه کمیسیون های اعطای صلاحیت با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون

به نام خدا کمیسیونهای اعطای صلاحیت در ۵ رشته کارشناسی در کانون استان به پیشنهاد هیئت مدیره کانون و صدور ابلاغ از سوی ریاست محترم شورای عالی راه اندازی گردید. اولین جلسه توجیهی کمیسیون های اعطای صلاحیت در رشته های رشته های آب، نفقه ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات، حوادث ناشی از کار و […]