کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد سوء قصد به جان رئیس کل محترم دادگستری استان را محکوم کرد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد سوء قصد به جان رئیس کل محترم دادگستری استان را محکوم کرد

عیدی خوش سرور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد حادثه سوء قصد به جان رئیس کل محترم دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در روز چهارشنبه مورخ 19/10/97 در حین بازگشت از محل کار به منزل اقدامی غیر...

ادامه مطلب ...