اعضای هیئت رئیسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند

با عنایت به نتیجه انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ برگزار گردید، همچنین تصمیمات متخذه در اولین جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ هیئت مدیره منتخب کانون و با حکم جناب...

ادامه مطلب ...