آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان محترم عضو کانون کارشناسان  رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون در روز پنچ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ راس ساعت ۱۶ عصر بصورت آنلاین و مجازی برگزار می گردد نحوه شرکت در جلسه استفاده از نرم افزار آدوبی کانکت می باشد

دستور جلسه:

الف : بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان

ب: بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان

ج: بررسیب و تصویب خظ مشی و برنامه و بودجه سال جاری کانون به پیشنهاد هیئت مدیره

د: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی هیئت مدیره