برگزاری دومین جلسه هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

ذومین جلسه هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورخ ۹۸/۱/۱۷ با حضور کلیه ارکان کانون(اعضاء اصلی , علی البدل هیأت مدیره , دادستان و بازرسان

کانون)برگزارگردید