بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفریش ز یک گوهرند

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

بسمه تعالی

بنی آدم اعضای یکدیگرند     که در آفرینش ز یک گوهرند

چه عضوی به دست آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار

به اطلاع همکاران عزیز می رساند که در صورت امکان کمک های نقدی و غیرنقدی  خود را جهت کمک به سیل زدگان  تحویل امور مالی کانون دهند ضمناًبا توجه به نامه شماره ۹۸/۲۸ مورخ ۱۷/۱/۹۸ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان کارشناسان گرامی می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب قید شده در نامه مذکور واریز نمایند