رئیس و اعضای هیئت رئیسه کانون کارشناساسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

در اولین جلسه هیئت مدیره جدید کانون که در مورخ ۹۸/۱/۶ که با حضور همه اعضای اصلی برگزار گردید اعضای هیئت رئیسه کانون مشخص شدند.

 

 

اعضای اصلی هیئت مدیره جدید کانون که در انتخابات ارکان کانون در مورخ ۹۷/۱۲/۱۶ بیشترین آراء را کسب کردند در اولین جلسه خود در مورخ ۹۸/۱/۶ جناب آقای مهندس عیدی خوش سرور را به عنوان رئیس  انتخاب کردند .

همچنین جناب آقای مهندس کورش امیدی پور به عنوان نائب رئیس ، جناب آقای مهندس غفار پورمحمدی به عنوان مسئول امور مالی ، جنای آقای مهندس سهراب بنام به عنوان منشی و جناب آقای مهندس امراله سیاهپور به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند