ترحیم و تسلیت

تسلیت

تسلیت

بسمه تعالی جناب آقای مهندس عبدالله حسین زاده خبر تاسف بار فقدان خواهر جنابعالی , ما را داغدار کرد . این مصیبت وارده   را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه , غفران و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت می […]

تسلیت

تسلیت

بسمه تعالی جناب آقای مهندس امراله سیاهپور خبر تاسف بار فقدان برادربزرگوار جنابعالی , ما را داغدار کرد . این مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت می نماییم رئیس […]